Juha Säijälä: Kuka? Who? Vem?

 

Ihmisläheistä journalismia: tunnetta, tarinoita, asiaa – ja skuuppeja!

Työskentelen Kulttuurivihkojen toimituspäällikkönä. Tämän ohellakotisivuille kirjoitan ja valokuvaan freelancerina. 

Olen kirjoittanut ja kuvannut muun muassa Helsingin Sanomiin, Kansan Uutisiin, Kulttuurivihkoihin, Maailman Kuvalehteen, Liberoon, Ny Tidiin, Rytmiin, Rumbaan, Voimaan, Tiedonantajaan ja Ydin-lehteen.

Kirjoittamisen alalla ydinosaamisalueitani ovat human interest –henkilökuvat; uutisjutut; työelämään sekä sosiaali- että koulutuspolitiikkaan liittyvät aiheet; kuluttaja-asiat; maahanmuuttoon liittyvät kysymykset; politiikka, yhteiskunta ja ympäristö; kulttuurin reportaasit, artikkelit ja kritiikit. Erityisenä kiinnostuksen kohteenani on tutkiva journalistinen työ viidentoista vuoden kokemuksella. 

Lisäksi olen toiminut lukuisten eri tapahtumien ja projektien tiedottajana sekä viestinnän konsulttina ja kouluttajana.

Valokuvauksessa alaani ovat ensisijaisesti uutis-, henkilö- ja tuotekuvat sekä kuvankäsittely.

Toimin lisäksi Kulttuuri-, mielipide- ja kulttuurilehtien liitto Kultti ry:n varapuheenjohtajana.

Olen Suomen Journalistiliitto ry:n, Yleinen Lehtimiesliitto ry:n, Politiikan toimittajat ry:n, Tutkivan journalismin yhdistyksen, Sosiaalitoimittajat ry:n ja Suomen Ulkomaantoimittajat ry:n jäsen sekä kannatusjäsen Hitaan journalismin yhdistyksessä.

 

A human approach: emotions, stories, facts – and scoops!

Juha SäijäläCurrently I work as a managing editor for the Finnish political and arts magazine Kulttuurivihkot. In addition, I do freelance photographing and writing. I’ve written and taken photos e.g. for the following Finnish publications: Helsingin Sanomat, Kansan Uutiset, Kulttuurivihkot, Maailman Kuvalehti, Libero, Ny Tid, Rytmi, Rumba, Voima Tiedonantaja and Ydin.

My core competences are: human interest stories, news, topics related to working life as well as social and cultural politics, consumer affairs, immigration, politics, society and environment, cultural reportages, articles and critics. In the past fifteen years I’ve done especially investigative reporting. Furthermore, I’ve worked as information officer for various events and and projects as well as communications consultant and instructor.

What comes to photography, my areas of expertise is photojournalism, i.e. news photos, but also portraits, brand images and image editing.

In addition I’m the vice chairman of The Association for Cultural, Scientific and Advocacy Magazines, Kultti ry.

I am a member of The Union of Journalist in Finland, General Union of Journalists in Finland, The Association of Political Journalism,  The Association for Investigative Journalism in Finland, Social Journalists, Association of Finnish Foreign Affairs Journalists and  support member of the Association of Slow Journalism.

 

En mänsklig synvinkel: emotioner, historier, fakta – och scoop!

Juha SäijäläJag jobbar som redaktionschef för Kulttuurivihkot. Förutom skriver och fotograferar jag som freelancer bl. annat för följande publikationer: Helsingin Sanomat, Kansan Uutiset, Kulttuurivihkot, Maailman Kuvalehti, Libero, Ny Tid, Rytmi, Rumba, Voima, Tiedonantaja och Ydin.

Mina journalistiska kärnkompetenser är human interest-historier, nyheter, teman som gäller arbetslivet, social- och utbildningspolitik, konsumentfrågor, invandring, politik, samhälle och miljöfrågor, kulturreportage, artiklar och recensioner. Särskilt granskande journalistik har varit mitt intresse under de senaste 15 år. Vid sidan om har jag många års erfahrenhet som informatör vid olika evenemang och projekt och jag har jobbat som kommunikationskonsult.

Inom fotografi har jag specialiserat mig i nyhetsbilder, porträtt och produktbilder dessutom gör jag bildhantering.

Jag är också vice ordföranden i Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf.

Jag är medlem i Finlands Journalistförbund, Allmänna journalistförbundet, Politiska journalisterna, Föreningen för undersökande journalistik, Socialjournalister och Finlands utrikesredaktörers förening samt stödjande medlem i Föreningen för långsam journalistik.