Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla

Marjaana Lehmonen Nilsson

Sodan jälkeinen Suomi oli köyhyyden ja työttömyyden runtelema maa. Pientiloilla ei riittänyt töitä suurten ikäluokkien edustajille. Varsinkaan Itä- ja Pohjois-Suomen asutustilat eivät rittäneet elättämään perheitä.

Samaan aikaan Ruotsin talous eli kukoistuskauttaan: maa oli välttänyt toisen maailmansodan, teollisuus kukoisti ja jälleenrakennuksen aikana Euroopassa oli kysyntää ruotsalaisille tuotteille. Tämän seurauksena 1960- ja 1970-lukujen Ruotsi kärsi työvoimapulasta. Tehtaiden ja telakoiden edustajat lähtivät rekrytointimatkalle köyhään itänaapuriin. Värvärit saivat bonuspalkkoja, jos onnistuivat tuomaan työntekijän mukanaan Suomesta.

Lähes puoli miljoonaa suomalaista päättikin pakata laukkunsa täyteen näkkileipää ja kahvipakketteja ja muuttaa Suomenlahden toiselle puolelle. Suomalaiset olivat aikansa elintasopakolaisia, kielitaidotonta ja matalasti koulutettua työväestöä. Miehet menivät Volvon tehtaille, naiset hoitoalan töihin. Kielimuuri painoi, koti-ikävä sitäkin enemmän.

Myös Marjaana Lehmonen Nilsson, 64, lähti töiden perässä noin 40 vuotta sitten. Hänen tarinansa oli kuitenkin erilainen: yhteiskuntatieteiden opinnot Turussa jäivät kesken, kun hän lähti kesätöihin ja tapasi ruotsalaisen miehen. Tarkoituksena oli lähteä vain käymään, mutta Lehmonen Nilsson on kesätyömatkalla edelleen. Hän kouluttautui Ruotsissa kansankorkeakoulun opettajaksi ja kääntäjäksi. Kansankorkeakoulut vastaavat suomalaisia työväenopistoja. Lehmonen Nilsson laskee tehneensä ainakin 20 erilaista työtä. Hän työskenteli pitkään Ruotsin televisio SVT:n suomalaisessa toimituksessa, jossa käännettiin uutisia ja ajankohtaisohjelmia. Korkeakoulutuksesta huolimatta hänkin sai aikanaan kokea ruotsalaisen yhteiskunnan rasismin omissa nahoissaan:

”Työssä piti olla määrätietoinen joka tilanteessa, vedota lakiin ja vaikuttaa asenteisiin.”

Lehmonen Nilsson on seurannut vähemmistöjen aseman kehittymistä koko uransa ajan. SVT:n toimittajauransa jälkeen hän työskenteli vähemmistökoordinaattorina Haningen kunnassa Tukholman ulkopuolella.

Kansankodin historia ei ole niin auvoinen kuin sen monikulttuurisesta kaupunkikuvasta voisi päätellä. Saamelaiset ja romanit kokivat kovimman kohtalon, mutta Lehmonen Nilssonin mukaan ”suomalaistenkin kalloja mitattiin. 1970- ja 1980-luvuilla perustetuissa luokissa suomalaistaustaiset laitettiin omiin karsinoihinsa. Joskus oli jopa aita välissä”, hän kertoo.

Ajankuvaan kuului rotuoppi ja kansojen luokittelu etnisyyden perusteella ”alempiarvoisiin rotuihin”. Etenkin kieli erotti vähemmistöt valtaväestöstä, ja Ruotsi oli pitkään kansakunta, jossa oli virallisesti ”yksi kansa, yksi kieli”: ”Tornionjokilaaksossa meänkieltä puhuvia lapsia kiellettiin puhumasta kieltään ja heitä jopa lyötiin, jos he puhuivat välitunneilla keskenään. Vielä 1990-luvulla äideille sanottiin neuvolassa, että on parempi, että puhut lastesi kanssa ruotsia. Äidinkielen merkitystä ja vahvistamista ei ymmärretty ollenkaan. Siinä oli kolonialistisia ja puhtaasti rasistisia asenteita. Jos äidinkieli oli saksa, ranska tai englanti, näitä neuvoja ei nimittäin annettu.”

Kieli on luokkakysymys

Lotta Weckström kertoo ruotsinsuomalaisia käsittelevässä tutkimuksessaan Suomalaisuus on kuin vahakangas seuraavan esimerkin 2000-luvulta. Kolmen pienen lapsen ruotsinsuomalainen isä puhui suomea lapsilleen. Hänen ruotsalainen työkaverinsa kuuli tämän ja tokaisi: ”Miksi ihmeessä puhut lapsille siivoojanaisten kieltä, jolla ei voi tehdä kuin korkeintaan kolmen sanan lauseita?”

Suomen kieli rinnastetaan edelleen kouluttamattomaan työväenluokkaan ja sosiaalisiin ongelmiin. Suomesta tulleet maahanmuuttajat olivat nimen omaan työväkeä, jonka tapoja ja kulttuuria virallinen Ruotsi halveksui:

”Työväenluokkaa kohtaan on monenlaisia ennakkoluuloja. Ihmisiä, jotka tulivat tänne suurten muuttoliikkeiden aikana, oli helppo mollata, koska monet tulivat Itä- ja Pohjois-Suomesta ja moni ei ollut lukenut mitään vieraita kieliä. Peruskoulua ei ollut Suomessa vielä ennen peruskoulu-uudistusta. Vieraita kieliä opiskeltiin ainoastaan oppikoulussa eivätkä kaikki olleet käyneet edes sitä”, Marjaana Lehmonen Nilsson muistelee.

Tehdastyöhön ja telakkatyöhön palkattiin vahvoja miehiä, ja suomalaiset pärjäsivät siellä huonollakin kielitaidolla. Toisaalta sosiaalisia ongelmia kiistatta oli. Monet miehet joivat. Olivat juoneet jo Suomessa. Iltapäivälehtien lööpit kirkuivat: ”En finnjävel igen” – ”Suomiperkele iski taas”, kun lähiössä oli ollut uusi pultsareiden puukkotappelu. Myytti kansankodin takapihalla kaatokännissä tappelevista suomalaisista istuu edelleen syvässä.

Talouden rakennemuutos koetteli myös Ruotsia 1990-luvusta alkaen. Työväenluokkaisille miehille tehdasteollisuuden alasajo ja työttömyys oli paljon vaikeampaa kuin naisille, koska naiset kouluttautuivat helpommin uudelleen ja vaihtoivat ammattia. Lehmonen Nilsson kertoo pitäneensä työttömäksi jääneille rakennustyöläisille uudelleenorientoitumiskursseja, joilla istui paljon suomalaisia. Yksi heistä kertoi perusteluksi kielitaidottomuudelleen seuraavaa: ”Ei me olla tänne puhumaan tultu, vaan töitä tekemään”, Lehmonen Nilsson kertoo.

Hän sanoo, että suomalaisten alkoholinkäyttö on kuitenkin vanha myytti: ”Olen asunut täällä 40 vuotta. Alkoholinkäytössä ei ole suomalaisten ja ruotsalaisten välillä suuria eroja.”

Lehmonen Nilsson jatkaa: ”Kieliin ja vähemmistöihin kohdistuva sorto on ollut rankkaa ja se on johtanut siihen, että kieltä ei ilman muuta siirretty uusille sukupolville. Joissakin kunnissa asuu edelleen ruotsinsuomalaisia, jotka häpeävät suomalaisuuttaan ja silloin ei tietenkään vaadita suomenkielisiä palveluita. Häpeä johtuu asenteista, jota he ovat kokeneet ympärillään. Myös Lehmonen Nilsson kertoo joutuneensa selittämään asiaa jatkuvasti, kun hänen lapsensa olivat pieniä: ”Sain jatkuvasti selittää samoille ihmisille, miksi puhun suomea tyttäreni kanssa.” Hän jatkaa: ”Se vaikuttaa lapseen, jos huomaa, että toinen kieli on sellainen, jota pitää puolustaa ja selitellä.”

Uusi vähemmistölaki on voitto

Ruotsissa on viisi virallista vähemmistökieltä: saame, meänkieli, jiddiš, romanikieli ja suomi. Jiddiš on aškenasijuutalaisten puhuma kieli, jota on puhuttu Ruotsissa 1700-luvusta lähtien. Vähemmistöt ajoivat määrätietoisesti vähemmistölakia, joka vihdoin astui voimaan vuonna 2013.

”Tavallaan vähemmistöjen aseman tunnustaminen on myöhästynyt anteeksipyyntö valtiovallan taholta”, Marjaana Lehmonen Nilsson sanoo nyt.

Lain hyväksymisen jälkeen Ruotsiin muodostettiin suomenkielinen hallintoalue, johon kuuluu 50 kuntaa. Kaikki suomalaiset eivät kuitenkaan asu tällä alueella, joten monet kunnat anoivat liittymistä alueeseen. Niin myös Haninge, jonka kaksikielisenä virkamiehenä Lehmonen Nilsson työskenteli. Hänen tavoitteenaan oli saattaa uusi kielilaki täytäntöön. Tärkeintä oli saada lainmukaiset suomenkieliset palvelut, etenkin kaksikielinen peruskoulu ja vanhustenhoito. Ruotsissa asuu paljon juuri suurten ikäluokkien suomenkielisiä vanhuksia, jotka tulevat tulevaisuudessa tarvitsemaan palveluita. ”Näille sukupolville pitäisi saada hoitoa omalla kielellä. Jos tulee dementia, aikuisena opittu kieli usein häviää”, hän muistuttaa.

Vaikka virkamiestyö on vaatinut tarmoa, selvityksiä selvitysten perään ja lukuisia periruotsalaisia kokouskahveja, fikastunder, Lehmonen Nilsson sanoo työn tuottaneen tulosta. Hän kiittelee työnantajansa päätöstä ottaa poliittiset päätöksentekijät mukaan kielilain täytäntöönpanossa:

”Haningen kunnassa tehtiin mielestäni viisaasti. Heti alussa kunnanhallitus päätti, että neuvonpitoryhmiin kuuluu myös poliitikkojäseniä. Edustettuina olivat suunnilleen ne puolueet, jotka istuivat valtuustossa, paitsi ruotsidemokraatit. Se, että poliitikot ovat olleet mukana alusta asti, on ollut menestystekijä. Eihän silloin tapahdu mitään, jos poliitikot eivät johda asiaa. Kunnat ovat poliittisesti johdettuja organisaatioita.”

Ruosutausta on ylpeydenaihe

Ruosut eli ruotsinsuomalaiset ovat nykyisin merkittävissä asemissa. Ruotsin menestyneimmän rockyhtye Kentin jäsenistä Markus Mustonen ja Sami Sirviö ovat ruotsinsuomalaisia. Anna Takanen on Tukholman kaupunginteatterin taiteellinen johtaja, Ruotsin keskuspankin pääjohtaja Stefan Ingves on ruosu. Räppäri Adam Tenstalla on gambialainen isä ja ruotsinsuomalainen äiti, samoin taitelijanimeä Näääk käyttävällä Matar Henrikki Samballa.

Ruotsi on yhä monikulttuurisempi yhteiskunta, jonne tulee uusia maahanmuuttajaryhmiä entisten lisäksi. Hänen mukaansa vanhojen vähemmistöjen saavutukset auttavat myös uusia: ”Jos oma äidinkieli on vahva pohjalla, oppii helpommin myös ruotsia. Siitä minulla on todisteita, sillä olen opettanut ihmisiä sadasta eri maasta.”

Yhteiskuntaan integroituminen käy helpommin, kun maahanmuuttaja tuntee, että hänen kulttuuriaan ja kieltään arvostetaan. Marjaana Lehmonen Nilsson kertoo esimerkin Haningesta: ”Äänestysaktiivisuus on tietyillä maahanmuuttajavaltaisilla alueilla hyvin alhainen. Tämä tarkoittaa demokratiavajetta. Kun ihminen tulee tänne ja hänet nähdään lähtökohtaisesti ongelmana, ei ole ihme, että ei halua olla mukana yhteiskunnassa.”

Oman kielen ja kulttuurin vahvistaminen on tärkeää: ”Oman kulttuuritaustan vahvistaminen edesauttaa, että tuntee kuuluvansa tähän maahan ja tuntee solidaarisuutta yhteiskuntaa kohtaan.”

© Teksti ja kuva: Juha Säijälä / Kulttuurivihkot

144 Comment

 1. albuterol without prescription

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 2. viagra100mg

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 3. ceallas says:

  ceallas

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 4. ciprofloxacin hcl 250 mg tab tablet

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 5. low dose naltrexone

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 6. viagra in action

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 7. can you buy careprost eye drops

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 8. viagra suppliers

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 9. buy tylenol

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 10. chloroquine drug

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 11. cialis pills

  yohimbe cialis – cialis best – cialis pills side effects positive 1

 12. cialis free trial

  cialis 20 mg 4 tablet display posts from previous – buy affordable viagra,cialis levitra organic online – cialis 10mg or 20mg all times are utc

 13. buy viagra usa

  safe pharmacy sites for viagra – viagra viagra discount – viagra 20mg side effects users browsing this forum

 14. hydroxychloroquine cost australia

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 15. buy cialis tadalafil

  cialis and alcohol side effects find all posts by – cialis improvements – cialis palpitations

 16. where to buy cheap viagra online

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 17. purchase cialis online

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 18. cheap geneirc viagra

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 19. substitute for lumigan eye drops

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 20. tadalafil without a doctor’s prescription

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 21. order viagra online

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 22. generic viagra us

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 23. Title

  […]always a large fan of linking to bloggers that I appreciate but don’t get a whole lot of link really like from[…]

 24. Title

  […]here are some hyperlinks to sites that we link to since we consider they may be really worth visiting[…]

 25. Title

  […]the time to read or stop by the material or web-sites we have linked to below the[…]

 26. Title

  […]very couple of web-sites that happen to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly nicely really worth checking out[…]

 27. buy hydroxychloroquine online

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 28. Title

  […]we prefer to honor lots of other web websites around the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

 29. Title

  […]one of our visitors recently suggested the following website[…]

 30. Title

  […]that is the end of this article. Here you will obtain some web pages that we believe you will appreciate, just click the links over[…]

 31. Title

  […]Here are a number of the internet sites we suggest for our visitors[…]

 32. Title

  […]check beneath, are some totally unrelated internet sites to ours, nonetheless, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 33. cialis 10 mg tablet

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 34. cheap generic cialis canada

  cialis pills online

 35. cialis prices

  buy generic cialis online

 36. cheapest generic viagra

  buy viagra

 37. viagra buy

  canadian viagra

 38. viagra cheap

  order viagra online

 39. generic viagra cost

  otc viagra

 40. cialis pro

  how much does cialis cost without insurance

 41. viagra mastercard accepted

  generic viagra uk

 42. cialis super active review

  cialis cvs

 43. cialis no prescription

  cialis headache relief

 44. viagra online with echecking

  discount viagra online

 45. Title

  […]Here are some of the web-sites we recommend for our visitors[…]

 46. Title

  […]Here is an excellent Blog You may Find Interesting that we Encourage You[…]

 47. Title

  […]check beneath, are some totally unrelated sites to ours, however, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 48. Title

  […]check below, are some completely unrelated internet websites to ours, however, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 49. Title

  […]the time to study or stop by the subject material or web pages we have linked to beneath the[…]

 50. Title

  […]check below, are some entirely unrelated web sites to ours, even so, they are most trustworthy sources that we use[…]

 51. Title

  […]one of our visitors just lately recommended the following website[…]

 52. cbd oil says:

  Title

  […]we like to honor a lot of other online web pages on the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

 53. royal cbd says:

  Title

  […]very handful of internet sites that take place to be in depth below, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[…]

 54. viagra pro reviews

  best place to purchase viagra

 55. Title

  […]check beneath, are some totally unrelated websites to ours, nevertheless, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 56. royal cbd says:

  Title

  […]although web sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they may be really worth a go via, so possess a look[…]

 57. Title

  […]check below, are some completely unrelated web sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

 58. Title

  […]Here are some of the web-sites we advocate for our visitors[…]

 59. Title

  […]one of our visitors just lately proposed the following website[…]

 60. Title

  […]that is the end of this write-up. Here you’ll discover some websites that we think you’ll appreciate, just click the hyperlinks over[…]

 61. Title

  […]we came across a cool web site that you just might get pleasure from. Take a appear if you want[…]

 62. how to buy viagra online

  healthy man viagra offer

 63. Title

  […]please check out the web-sites we adhere to, including this 1, as it represents our picks in the web[…]

 64. Title

  […]The facts talked about in the write-up are several of the most effective accessible […]

 65. Title

  […]here are some links to internet sites that we link to simply because we consider they’re worth visiting[…]

 66. counties viagra is legal

  where can you buy viagra

 67. Title

  […]just beneath, are various absolutely not associated web pages to ours, nevertheless, they’re surely worth going over[…]

 68. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nevertheless actually really worth taking a appear, whoa did one find out about Mid East has got far more problerms at the same time […]

 69. Title

  […]very couple of internet websites that happen to become in depth below, from our point of view are undoubtedly effectively really worth checking out[…]

 70. Title

  […]Every the moment in a when we select blogs that we read. Listed beneath would be the newest sites that we pick out […]

 71. Title

  […]Here are several of the web sites we recommend for our visitors[…]

 72. cialis packaging

  what is the shelf life of cialis

 73. india viagra on line

  generic viagra in america pharmacies

 74. Title

  […]very few web sites that come about to be in depth beneath, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out[…]

 75. Title

  […]we came across a cool web-site that you simply could get pleasure from. Take a search in case you want[…]

 76. nursing essay help

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 77. buy viagra

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 78. online cialis

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 79. generic for cialis

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 80. Title

  […]Here are some of the websites we recommend for our visitors[…]

 81. generic viagra

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 82. viagra says:

  viagra

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 83. Title

  […]always a major fan of linking to bloggers that I love but do not get a lot of link adore from[…]

 84. how long does viagra stay in your system

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 85. is viagra government funded

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 86. sildenafil vs viagra

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 87. silencil says:

  Title

  […]The data mentioned inside the article are a number of the top out there […]

 88. Title

  […]The information talked about in the post are several of the top obtainable […]

 89. Title

  […]below you will find the link to some websites that we feel you need to visit[…]

 90. Title

  […]that may be the end of this article. Here you will discover some sites that we consider you’ll enjoy, just click the hyperlinks over[…]

 91. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nonetheless truly worth taking a appear, whoa did one particular understand about Mid East has got a lot more problerms too […]

 92. Revenge says:

  Title

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 93. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nonetheless genuinely really worth taking a appear, whoa did 1 find out about Mid East has got much more problerms as well […]

 94. viagra power 100

  buy viagra at boots

 95. Title

  […]please check out the web pages we stick to, including this 1, as it represents our picks in the web[…]

 96. ordering prescriptions from canada legally

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 97. canadian pharmacy

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 98. canada drugs online pharmacy

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 99. Title

  […]very couple of websites that come about to be comprehensive below, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[…]

 100. canadian pharmaceuticals online reviews

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 101. Title

  […]please stop by the web-sites we stick to, like this 1, because it represents our picks through the web[…]

 102. cialis professional

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 103. Title

  […]The details talked about within the report are a number of the most effective out there […]

 104. viagra q and a

  viagra pill for women

 105. Title

  […]Here are several of the web pages we recommend for our visitors[…]

 106. Title

  […]below you will obtain the link to some websites that we assume you should visit[…]

 107. Title

  […]the time to study or go to the material or sites we have linked to beneath the[…]

 108. Title

  […]the time to study or check out the content or internet sites we’ve linked to below the[…]

 109. Title

  […]Here are some of the sites we suggest for our visitors[…]

 110. Website says:

  Title

  […]The information and facts talked about inside the post are several of the very best offered […]

 111. brand viagra online without prescription

  cheap viagra online canadian pharmacy

 112. Title

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 113. Title

  […]although internet sites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they are basically really worth a go by, so have a look[…]

 114. film izle says:

  Title

  […]the time to read or go to the content or sites we’ve linked to below the[…]

 115. film izle says:

  Title

  […]very handful of internet sites that take place to become detailed beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]

 116. film izle says:

  Title

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 117. Title

  […]Here is a good Weblog You may Locate Fascinating that we Encourage You[…]

 118. Title

  […]we came across a cool web page that you just might love. Take a search in the event you want[…]

 119. Title

  […]check below, are some absolutely unrelated web-sites to ours, even so, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 120. Title

  […]below you will come across the link to some web pages that we feel you must visit[…]

 121. Title

  […]although internet sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they’re in fact really worth a go by, so possess a look[…]

 122. Title

  […]just beneath, are various absolutely not connected internet sites to ours, having said that, they may be certainly really worth going over[…]

 123. viagra levitra cialis generic dates

  has sanofi released generic cialis

 124. Title

  […]here are some links to web-sites that we link to mainly because we believe they are really worth visiting[…]

 125. Aaron Lal says:

  Title

  […]one of our guests recently proposed the following website[…]

 126. Aaron Lal says:

  Title

  […]The information talked about within the post are a few of the very best out there […]

 127. Title

  […]one of our visitors recently suggested the following website[…]

 128. viagra bull 100

  viagra ireland online

 129. Title

  […]we prefer to honor many other world-wide-web sites around the internet, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

 130. Title

  […]we came across a cool web site which you could possibly delight in. Take a search should you want[…]

 131. Title

  […]here are some hyperlinks to web pages that we link to mainly because we assume they’re really worth visiting[…]

 132. Title

  […]that will be the finish of this report. Here you will obtain some sites that we believe you will appreciate, just click the links over[…]

 133. Title

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 134. Title

  […]usually posts some very intriguing stuff like this. If you are new to this site[…]

 135. Title

  […]the time to study or visit the material or web-sites we have linked to beneath the[…]

 136. silkhair says:

  Title

  […]always a significant fan of linking to bloggers that I appreciate but don’t get lots of link really like from[…]

 137. Title

  […]check beneath, are some completely unrelated internet sites to ours, on the other hand, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 138. wax doll says:

  Title

  […]very handful of websites that take place to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[…]

 139. Title

  […]although web-sites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they are actually really worth a go through, so possess a look[…]

 140. Title

  […]that would be the end of this report. Here you will come across some web sites that we believe you will value, just click the hyperlinks over[…]

 141. Title

  […]Every when inside a although we pick blogs that we study. Listed below are the most current websites that we pick out […]

 142. Title

  […]please check out the web pages we comply with, including this one particular, because it represents our picks from the web[…]

 143. cialis uk supplier

  Työväki puhui suomea kansankodin takapihoilla | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 144. Title

  […]we came across a cool website that you just may possibly take pleasure in. Take a appear should you want[…]

Comments are closed.