Ruotsin vasemmisto pyrkii takaisin tasa-arvoon

Jonas

Ruotsin Vasemmistopuolue, Vänsterpartiet, on oppositiostakin käsin pystynyt vaikuttamaan moneen lakiin ja tuomaan parannuksia yhteiskuntaan. Lähestyvissä parlamenttivaaleissa keskeisintä puolueelle on puuttua epätasa-arvon kasvuun ja saattaa verotus oikeudenmukaisemmaksi.

Ruotsia, kuten koko maailmaa, on viime aikoina herätellyt puuttumaan seksuaaliseen häirintään #metoo-kampanja. Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Jonas Sjöstedt näkee, että kampanjalla on ollut massiivinen vaikutus ruotsalaiseen yhteiskuntaan jakertoo sen ravistelleen Ruotsia.

”Usein me ruotsalaiset haluamme ajatella, että olemme sukupuolten tasa-arvoajattelun edelläkävijöitä, ja yhtäkkiä olemme keskellä tilannetta, jossa ruotsalaiset naiset kertovat henkilökohtaisia esimerkkejä täysin päinvastaisesta tilanteesta. Tämä on vaikuttanut koko yhteiskuntaan ja myös puolueeseemme.”

Vasemmistopuolue on vastannut tähän huutoon laatimalla oman varjobudjettinsa. ”Olemme osoittaneetrahaa koulujen seksuaalikasvatukseen; tuon kasvatuksen sen pitäisi toimia vastakuvastona pornografisille kuvastoille, joka on etenkin pojille niin sanottu tietolähde. Lisäksi meidän täytyy kiireellisesti kouluttaa myös poliiseja, oikeuslaitosta ja sosiaalityöntekijöitä.

”
Vasemmistopuolue on kahteen otteeseen onnistunut saamaan naisten turvataloille lisärahoitusta ja nykyisin niiden rahoitus onkin parempi tasolla kuin ennen. Puolue on ollut vaatimassa muutosta lakiin, joka käsittelee raiskauksia ja seksuaalista hyväksikäyttöä: ”Pitäisi olla molempien osapuolien suostumus seksiin. Olemme ollut monia huomiota herättäneitä tapauksia, joissa miestä syytetään raiskauksesta, mutta syytetty on jätetty tuomitsematta sillä perusteella, että nainen on muka jotenkin omalla käytöksellään aiheuttanut tilanteen, esimerkiksi olemalla humalassa.” Nyt lakia onkin muutettu, ja miehen täytyy varmistua siitä, että kyseessä on todella naisen oma tahto.

”Ruotsin fantastista feminististä liikettä on kiittäminen tästä parannuksesta, ja olemme tyytyväisiä siitä, että tavoite meni läpi. Alun perin vain me vasemmistopuolueessa vaadimme, että tahdonilmaus tulisi lisätä lakiin, mutta vähitellen yhä useampi puolue yhtyi vaatimukseen. Tämä oli suuri feministinen voitto.”

Kulttuuriuudistuksia läpi budjetissa

Vaikka vasemmistopuolue on oppositiopuolue, se on ollut mukana budjettineuvotteluissa viimeiset neljä vuotta. Jonas Sjöstedt näkee neuvotteluiden suurimpana saavutuksena kulttuuriuudistukset. Näissä hän kokee puolueensa parhaimmiksi saavutuksiksi esimerkiksi alennetut maksut lapsille, jotka opiskelevat kulttuurikouluissa, joissa annetaan muun muassa teatteri-, tanssi- ja musiikkitunteja.

”Monilla lapsilla Ruotsissa on nykyisin varaa osallistua näille kursseille ja oppia soittamaan, ja meille on tärkeää, että heillä on mahdollisuus osallistua kulttuuritoimintaan, eikä kyse ole vain rahasta. Lisäksi järjestetään kulttuuritoimintakesäleirejä lapsille.

”
Toisena saavutuksena Sjöstedt pitää valtion museoiden sisäänpääsymaksujen poistamista. ”Nykyisin niiden sisäänpääsymaksut ovat maksuttomia. Tämä on vasemmistolaisen politiikan ydin, kaikilla pitäisi olla mahdollisuus harrastaa kulttuuria, ei ainoastaan kulttuurielämyksiä kuluttamalla, vaan myös osallistumalla.”

Maahanmuuttopoliittinen linja vie pohjalle

Sosialidemokraatit ja koko hallitus ovat kiristäneet maahanmuuttopolitiikkaa, mitä vasemmistopuolueessa ajatellaan tästä?
”Sosialidemokraatit ovat laittaneet pöydälle 14 ehdotusta siitä, miten maahanmuuttopolitiikkaa tulisi edelleen tiukentaa, vaikka se on jo nyt erittäin tiukkaa. Tämä ei ole hallituksen linjaus, vaan sosialidemokraattien. Yksi vaaliteemoista on, että tämä politiikka on mielestämme monin osin epähumaania ja erittäin ongelmallista”, Jonas Sjöstedt painottaa.

Sosialidemokraatit ovat sanoneet esimerkiksi, että perheen yhdistämisissä ja pysyvissä oleskeluluvissa ei tule tapahtumaan muutoksia. ”Mutta surullisin oli hiljattain pidetty lehdistötilaisuus, jossa pääministeri Stevan Löveniltä kysyttiin, mitä tapahtuu paperittomille lapsille. Pääministeri vastasi, että heidän ei pitäisi saada käydä koulussa. Myöhemmin he perääntyivät väittäen, ettei sellaista ehdotusta ole tehty.”

”Mutta pelkästään ajatus pääministeristä sanomassa, ettei lapsilla ole oikeutta käydä koulua kertoo jotakin siitä, miten kauas keskustelu on ajautunut. Myös monet sosiaalidemokraatit ovat alkaneet sanoa, että tämä on liikaa, emme hyväksy tätä. Tämä on mielestämme positiivinen vastareaktio. Totta kai maahanmuuttoon liittyy haasteita ja ongelmia, mutta yleisesti ottaen Ruotsi on ottanut vastaan paljon ihmisiä muista maista, bosnialaisia, chileläisiä – mistä olen ylpeä.”
Sjöstedtin mukaan nykyinen maahanmuuttopoliittinen linja on erittäin tyly; se koettaa olla yksi Euroopan tylyimmistä ja vie Ruotsin ”pohjalle”.

Tärkein muutos, johon vasemmistopuolue pyrkii, on perheiden yhdistämisen mahdollistaminen.
”Nykyisin monet pakolaiset, jotka saavat jäädä Ruotsiin, eivät saa tuoda perhettään mukanaan, mikä on paitsi traagista perheille, myös iso este sopeutumiselle yhteiskuntaamme. He kaipaavat perheitään päivittäin.”

”Haluaisimme, että alettaisiin myöntää pysyviä oleskelulupia, ei pelkästään tilapäisiä. Tällä hetkellä Ruotsi myöntää 13 kuukautta kerrallaan, jonka jälkeen myönnetään uudet 13 kuukautta. Ihmisten on hankalaa sitoutua mihinkään pitkäaikaiseen projektiin, opetella ruotsin kieltä, jos he eivät tiedä, saavatko he oleskella maassa pidempään kuin vuoden kerrallaan. Näiden seikkojen on muututtava!”

Millainen Ruotsi halutaan

Syksyllä pidettävissä parlamenttivaaleissa vasemmistopuolueen yleisteema on tasa-arvo. ”Ruotsalaisesta yhteiskunnasta on tullut epätasa-arvoinen, ja kehitys pahenee. Katsotaan vaikka asuntotilannetta: on paljon nuoria, on köyhiä, jotka eivät saa asuntoa”, Jonas Sjöstedt kertoo ja kehottaa katsomaan varallisuuden epäreilua jakautumista: ”On muutamia superrikkaita, jotka vievät yhä suuremman osan varallisuudesta, nämä björnwahlroosimme ja muut.”

Hän painottaa, että Ruotsi on hyvinvointivaltio ja se on hyvä. Mutta sen pitäisi olla vahvempi, esimerkiksi terveydenhoitojärjestelmän ja koululaitoksen. Koululaitos on erittäin epätasa-arvoinen, se ei anna lapsille tasa-arvoisia mahdollisuuksia koska se on muutettu kaupalliseksi ja perustuu yksityiseen voitontavoitteluun. Älkää tehkö samoja virheitä Suomessa!”
Sjöstedtin mukaan yleisesti ottaen kyse on siitä, millainen Ruotsi halutaan.

”Meille vasemmistopuolueessa sen pitäisi olla tasa-arvoinen yhteiskunta, jollainen Ruotsi aikanaan oli. Maamme oli yksi maailman tasa-arvoisimmista yhteiskunnista, ja teemme siitä sellaisen jälleen.”

Hallitus vastahakoinen verotusuudistuksille

”Koska olemme olleet mukana laatimassa budjettia yhdessä hallituksen kanssa, olemme olleet mukana laatimassa 90 uudistusta, jotka pitävät sisällään esimerkiksi ilmaisia oppitunteja ja lääkkeitä lapsille, hyvän lisärahoituksen kuntasektorille, korotetun tuen yksinhuoltajille, korotuksia matalimpiin eläkkeisiin”, Jonas Sjöstedt kertoo.

Hän painottaa, että kun vasemmisto on tehnyt yhteistyötä hallituksen kanssa, sen on ollut pakko tehdä sosiaalisia uudistuksia, mutta heti vasemmiston koettaessa muuttaa verotusjärjestelmää tai puuttua varallisuuden epätasaiseen jakautumiseen yhteiskunnassa, hallitus on ollut vastahakoinen. ”Olemme ehdottaneet, että voisimme verottaa superrikkaita jotenkin – nyt meillä ei ole perintöveroa tai pääomaveroa eikä progressiivista kiinteistöveroa. Etsimme kaikki mahdolliset keinot tämän muuttamiseksi, mutta hallitus kieltäytyi tästä täysin. Nyt miljonäärit voivat maksaa vähemmän veroja kuin köyhä kaupan naistyöntekijä.”

”Onnistuimme siis saavuttamaan vain puolet siitä mitä meidän olisi pitänyt saavuttaa, niin kauan kuin emme onnistu muuttamaan varallisuuden epätasaista jakautumista, Ruotsi tulee olemaan epätasa-arvoinen yhteiskunta. Tämä on seuraava haasteemme.”

© Teksti ja kuva: Juha Säijälä / Kulttuurivihkot