Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua

Li Andersson ja Dan Koivulaakso tukeutuivat työssään paljon eurooppalaiseen populismin ja fasismin tutkimukseen. Kuva: Veikko Koivusalo.

”Historia ei toista itseään. Yhteiskunta on jatkuvan muutoksen kourissa, ja poliittiset liikkeet oikealta vasemmalle jatkuvan uudistuksen sekä uudelleen asennoitumisen prosessissa. Siksi oikeistolaistumisen uudistamisprosessia on tutkittava ja ymmärrettävä.
Äärioikeistolaista poliittista toimintaa ei voida vastustaa ymmärtämättä liikkeen sisäistä dynamiikkaa ja analysoimatta sen myötä- ja vastoinkäymisiä.”

Näin päättelevät Li Andersson, Mikael Brunila ja Dan Koivulaakso marraskuun 1. julkaistussa tietokirjassaan. Kolmikko mietti aluksi pamfletin kirjoitamista aiheesta, mutta päätyi tietokirjaan – eikä syyttä. Tilauksen sille näkee ilmeiseksi, jos on vähääkään seurannut maassamme viime vuosina tapahtunutta äärioikeiston liikehdintää.

Vaikka kirjoittajat ovatkin vasemmistoaktivisteja, teos on silti siis ennen kaikkea tietokirja eikä kannanotto siitä, mitä pitäisi tehdä. Se analysoi maamme äärioikeiston toimintaa sekä tuo julki suomalaisen äärioikeiston eurooppalaiset juuret. Äärioikeistoryhmillä on vahva halu toimia yhteiskunnassa ja politiikassa.
– Yksi tavoite oli avata sitä kenttää. Tukeuduimme työssämme paljon eurooppalaiseen populismin ja fasismin tutkimukseen, Dan Koivulaakso kertoo.

Vaarana äärioikeiston ansaan astuminen

Vaikka kysymys siitä, ovatko perussuomalaiset osa äärioikeistoa, on ongelmallinen, päätyi kolmikko ottamaan kirjassa käsiteltäväkseen tämän puolueen. Se valittiin Li Anderssonin mukaan siksi, koska siellä Suomen Sisun jäsenten mukaan oli heille eniten toimintavapautta.

Suomen Sisu määrittelee itsensä ”moderniksi kansallismieliseksi liikeeksi, jonka pyrkimys on vahvistaa tervettä kansallista ja kulttuurista itsetuntoa”.
Liike eli kultakautensa 1990-luvun lopulla, mutta sillä on yhä noin tuhat jäsentä, se kertoo. Tunnetuimpia jäseniä Suomen Sisussa ovat perussuomalaisten kansanedustajat Jussi Halla-aho ja James Hirvisaari.

– Suomen Sisussa kokoontui alussa monenkirjava joukko erilaisia kansallismielisiä, oikeistoradikaaleja ja uusfasisteja. Pikkuhiljaa se tiivisti kantojaan yhden asian eli maahanmuuton vastustamiseen, Li Andersson taustoittaa. Hänen mukaan muiden poliittisten tahojen tulisi välttää äärioikeiston ansaan astumista eli asioista puhumista sen määrittelemien keskustelunavausten kautta.

Kaikilla on tänä päivänä oltava oma painava mielipiteensä Suomen maahanmuuttopolitiikasta. Tämä liittyy äärioikeiston määrätietoiseen toimintaan. Se on tehnyt järjestelmällistä poliittisen järjestelmän ulkopuolista työtä saadakseen viestinsä läpi. Kielenkäytön manipuloiminen on ollut tärkeä työkalu tavoitteen saavuttamiseksi.

Perussuomalaiset pakotettava keskusteluun

Uudissanasto onkin vakiintunut päivittäisen julkisen keskustelun vakiosanastoksi lähestulkoon huomaamatta. Nykyään voidaan käydä keskustelua sellaisilla sanoilla, joita ei vielä muutama vuosi sitten edes tunnettu: esimerkiksi islamofiili eli islamin rakastaja, mokuttaminen eli monikulttuurisuuden puolesta puhuminen tai hyysäri eli oletettu kaiken suvaitsija ovat vakiinnuttaneet paikkansa.

Suomen äärioikeisto on onnistunut tavoitteessaan tehdä retorinen täyskäännös. Etenkin Suomen Sisu on harjoittanut tietynlaista kielipoliittista peliä: keskustelijat ovat siirtyneet vanhanaikaisesta ”roturealismista” ”maahanmuuttokriittisyyteen”. Näin sisulaiset ovat salakavalasti saaneet vakiinnutettua omia termejään myös julkiseen keskusteluun.
Kirjan jälkisanoissa annetaan pientä neuvoa siihen, miten perussuomalaisiin pitäisi suhtautua:

”Ei aina kannata lähteä mukaan keskustelemaan puolueen valitsemista asioista. Perussuomalaiset pitää pakottaa ottamaan kantaa veropolitiikkaan, leikkauksiin, elinkeinoelämän kehittämiseen sekä hyvinvointipalveluiden järjestämiseen. Oikeistolaistumisessa ei ole ainoastaan olennaista miten eri kysymyksiä käsitellään, vaan ylipäätänsä mitä kysymyksiä käsitellään.”

– Osa vasemmistosta on koettanut monikulttuurisuuskeskustelun sijasta puhua mieluummin vaikkapa ihmisoikeuksista ja työmarkkinapolitiikasta, Andersson sanoo.
Dan Koivulaakso on samoilla linjoilla:

– Siitä, mistä ei voi keskustella, on keskusteltu julkisuudessa jo vuosikausia ja keskustelua käydään äärioikeiston asettamilla ehdoilla. Monikulttuurisuuskeskustelua ei tarvitsisi ylipäätään käydä, sillä monikulttuurisuus terminä on jo sinänsä toteamus asiaintilasta. Mieluummin voitaisiin kuulla ihmisten kokemuksia koetusta syrjinnästä tai eriarvoisuudesta. On käsittämätöntä ajatella, että näin pirstaloituneessa yhteiskunnassa kansakunta olisi ylipäätään suurin ihmisiä selittävä tekijä.

Etenkin perussuomalaiset pitivät maahanmuuttoa esillä. Pidetäänkö sitä syypäänä niihinkin ongelmiin, joihin ne eivät liity?
– Ajatus uhatusta kansakunnasta on osa perussuomalaisten poliittista ideologiaa. Talous- ja sosiaalipoliittisesti Suomessa tuotetaan koko ajan turhautuneisuutta ja tyytymättömyyttä, Andersson muistuttaa. Hän julistautuu konsensuspolitiikan inhoajaksi.
– Silloin kun puolueet näyttäytyvät samanlaisina ja silloin kun puhutaan jargonia aina samalla tavalla, ihmisille tulee tunne siitä, ettei mikään muutu, vaikka vallanpitäjät vaihtuisivat.

Tämä luo pohjaa äärioikeiston kaltaisille liikkeille, joiden polttovoima on viha ja ongelmien ulkoistaminen esimerkiksi maahanmuuttajien syyksi. Keskeinen huomio kirjassa on se, että sisulaiset ja perussuomalaiset ovat pystyneet popularisoimaan tietyt käsitteet, kuten maahanmuuttokritiikin.

– Tällöin myös kokoomuksesta ja demareista sanotaan, että pitää pystyä puhumaan maahanmuutosta kriittisesti ja Jutta Urpilainen voi julistaa ”maassa maan tavalla”. On ammennettu näiden toimijoiden lähtökohtia keskusteluun, Andersson huomauttaa.
Tärkeää onkin näin myös kirjan loppuarvio siitä, että perussuomalaisten suurin saavutus on suomalaisen politiikan ja poliittisen ilmapiirin oikeistolaistaminen.

Uhkana punavihreät kulttuurimarxilaiset

– Jos meillä on kuva äärioikeistosta edelleen ainoastaan juutalaisvastaisena liikkeenä, joka käyttää rotuideologisia sanoja ja ilmaisuja, niin ulkopuolelle jää kokonaan islamofobinen liikehdintä, Li Andersson pohtii.

Tämän perinteisen äärioikeiston rinnalla on tällä vuosikymmenellä aktivoitunut laaja islaminvastainen, eurooppalainen liike, joka näkee islamin ja lännen yhteentörmäyksen vääjäämättömänä, ellei islamismin leviämistä estetä. Vielä 1990-luvulla äärioikeistolaiset tahot puhuivat kansojen välisistä biologisista eroista ja roduista. Nykyisin käytetään hienovaraisempia ilmaisuja. Biologisen rasismin tilalle on tullut kulttuurinen rasismi.

Kirjassa muistutetaan, että esimerkiksi Finnish Defence League, islam-kriittinen järjestö ja osa koko Euroopan kattavaa kansainvälistä DL-liikettä, puolustaa sanavalinnoillaan seksuaalivähemmistöjä tehden näin eroa perinteiseen äärioikeistoon.
Pirstaloituneesta poliittisesta sisällöstä huolimatta äärioikeistolla on yksi yhteinen vihollinen, nimittäin ”kulttuurimarxilaisuus” ja ”punavihreä eliitti”.

Oikeistoliikkeitä yhdistää se, että näiden mielestä vasemmisto teki jonkinlaisen kulttuurivallankumouksen 1960-luvulla ja vasemmistolaiset ovat siitä asti onnistuneet määrittelemään yliopistojen ja mediatalojen kautta sen, miten poliittista keskustelua länsimaissa käydään, kirjoittajat toteavat.

Oikeistoliikeet laskenevat kolmikon kirjan kulttuurivallankumouksen luontevaksi jatkeeksi, ja miksipä eivät. Voihan kirjoittajien vasemmistolaisuuden toisinaan havaita niin rivien väleistä kuin itse riveiltä. Tämä ilmenee marxilaisesta yhteiskuntatutkimuksesta otettujen käsitteiden käyttämisessä.

Tästä esimerkkinä käy teoksen alaotsikossa mainittu tapa käsitellä äärioikeistolaisuutta metapoliittisena – toisin sanoen oikeistolaisittain tulkittuna gramscilaisuutena, politiikan esiasteen eli niin arvojen kuin asioiden luomisena ja vakiinnuttamisena.

Äärioikeisto Suomessa: vastarintamiehiä ja metapolitiikkaa. Into-kustannus 2012. 336 s.

© Teksti: Juha Säijälä / Tiedonantaja / Kuva: Veikko Koivusalo

82 Comment

 1. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 5. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 6. … [Trackback]

  […] There you will find 4908 more Information to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 7. gay porn says:

  … [Trackback]

  […] Find More on to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 8. … [Trackback]

  […] Read More Information here on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 9. … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 10. … [Trackback]

  […] There you can find 31547 more Information on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 11. head shop says:

  … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 12. joinklik says:

  … [Trackback]

  […] Here you can find 82578 additional Information on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 13. m88.com says:

  … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 14. warnetqq says:

  … [Trackback]

  […] Info on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 15. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 16. rajaqq says:

  … [Trackback]

  […] Information to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 17. … [Trackback]

  […] Here you can find 72168 additional Information to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 18. … [Trackback]

  […] Read More Information here on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 19. … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 20. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 21. … [Trackback]

  […] Here you can find 62948 more Information on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 22. site says:

  … [Trackback]

  […] There you will find 85963 more Info on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 23. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 24. … [Trackback]

  […] There you can find 33837 additional Information on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 25. … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 26. … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 27. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 28. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 29. Ariana says:

  … [Trackback]

  […] There you will find 84233 additional Info to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 30. … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 31. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 32. kandypens says:

  … [Trackback]

  […] Info on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 33. … [Trackback]

  […] There you can find 70743 additional Info on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 34. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 35. … [Trackback]

  […] There you can find 97750 more Information to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 36. … [Trackback]

  […] Find More on to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 37. … [Trackback]

  […] Read More Information here on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 38. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 39. … [Trackback]

  […] Here you can find 40098 additional Info on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 40. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 41. … [Trackback]

  […] Here you will find 61942 additional Information to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 42. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 43. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 44. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 45. … [Trackback]

  […] There you can find 46786 more Information on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 46. … [Trackback]

  […] Read More on to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 47. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 48. cialis 20mg online sale

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 49. generic ventolin

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 50. … [Trackback]

  […] Read More here on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 51. viagra sales

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 52. naltrexone canadian pharmacy

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 53. how long does viagra last

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 54. chloroquine uk

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 55. tadalafil online

  cialis vs viagra cost read.cgi?board= – cialis vendors uk – generic cialis buy online

 56. buy cialis online without script

  cialis and alcohol consumption sort by – cialis real – buy cialis in uk

 57. generic viagra

  viagra in mexico – viagra 10mg how long does it last memberlist – viagra custombbs.cgi

 58. hydroxychloroquine price in india

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 59. how to take sildenafil 100mg

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 60. cialis 20mg

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 61. careprost vs latisse

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 62. buy no rx viagra

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 63. Title

  […]Here is a great Blog You might Obtain Interesting that we Encourage You[…]

 64. discount viagra without prescription

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 65. Title

  […]below you’ll discover the link to some websites that we think you need to visit[…]

 66. Title

  […]check beneath, are some totally unrelated sites to ours, nevertheless, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 67. Title

  […]although sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they’re actually really worth a go via, so have a look[…]

 68. buy chloroquine phosphate

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 69. Title

  […]Here is a good Weblog You may Discover Interesting that we Encourage You[…]

 70. Title

  […]that would be the end of this report. Here you will come across some sites that we think you will appreciate, just click the links over[…]

 71. Title

  […]we prefer to honor several other web web sites on the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

 72. cheap cialis online

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 73. http://droga5.net

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 74. generic cialis pharmacy

  cialis online us

 75. cialis pills

  cialis cost

 76. buying viagra online

  viagra buy

 77. viagra cheap

  viagra substitute

 78. sildenafil

  buy generic viagra online

 79. viagra prescription

  viagra pills

 80. viagra 100mg dosage

  viagra tablets in chennai

 81. cialis daily use review

  cialis experience

 82. viagra vision side effects

  what is a viagra pill

Comments are closed.