Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua

Li Andersson ja Dan Koivulaakso tukeutuivat työssään paljon eurooppalaiseen populismin ja fasismin tutkimukseen. Kuva: Veikko Koivusalo.

”Historia ei toista itseään. Yhteiskunta on jatkuvan muutoksen kourissa, ja poliittiset liikkeet oikealta vasemmalle jatkuvan uudistuksen sekä uudelleen asennoitumisen prosessissa. Siksi oikeistolaistumisen uudistamisprosessia on tutkittava ja ymmärrettävä.
Äärioikeistolaista poliittista toimintaa ei voida vastustaa ymmärtämättä liikkeen sisäistä dynamiikkaa ja analysoimatta sen myötä- ja vastoinkäymisiä.”

Näin päättelevät Li Andersson, Mikael Brunila ja Dan Koivulaakso marraskuun 1. julkaistussa tietokirjassaan. Kolmikko mietti aluksi pamfletin kirjoitamista aiheesta, mutta päätyi tietokirjaan – eikä syyttä. Tilauksen sille näkee ilmeiseksi, jos on vähääkään seurannut maassamme viime vuosina tapahtunutta äärioikeiston liikehdintää.

Vaikka kirjoittajat ovatkin vasemmistoaktivisteja, teos on silti siis ennen kaikkea tietokirja eikä kannanotto siitä, mitä pitäisi tehdä. Se analysoi maamme äärioikeiston toimintaa sekä tuo julki suomalaisen äärioikeiston eurooppalaiset juuret. Äärioikeistoryhmillä on vahva halu toimia yhteiskunnassa ja politiikassa.
– Yksi tavoite oli avata sitä kenttää. Tukeuduimme työssämme paljon eurooppalaiseen populismin ja fasismin tutkimukseen, Dan Koivulaakso kertoo.

Vaarana äärioikeiston ansaan astuminen

Vaikka kysymys siitä, ovatko perussuomalaiset osa äärioikeistoa, on ongelmallinen, päätyi kolmikko ottamaan kirjassa käsiteltäväkseen tämän puolueen. Se valittiin Li Anderssonin mukaan siksi, koska siellä Suomen Sisun jäsenten mukaan oli heille eniten toimintavapautta.

Suomen Sisu määrittelee itsensä ”moderniksi kansallismieliseksi liikeeksi, jonka pyrkimys on vahvistaa tervettä kansallista ja kulttuurista itsetuntoa”.
Liike eli kultakautensa 1990-luvun lopulla, mutta sillä on yhä noin tuhat jäsentä, se kertoo. Tunnetuimpia jäseniä Suomen Sisussa ovat perussuomalaisten kansanedustajat Jussi Halla-aho ja James Hirvisaari.

– Suomen Sisussa kokoontui alussa monenkirjava joukko erilaisia kansallismielisiä, oikeistoradikaaleja ja uusfasisteja. Pikkuhiljaa se tiivisti kantojaan yhden asian eli maahanmuuton vastustamiseen, Li Andersson taustoittaa. Hänen mukaan muiden poliittisten tahojen tulisi välttää äärioikeiston ansaan astumista eli asioista puhumista sen määrittelemien keskustelunavausten kautta.

Kaikilla on tänä päivänä oltava oma painava mielipiteensä Suomen maahanmuuttopolitiikasta. Tämä liittyy äärioikeiston määrätietoiseen toimintaan. Se on tehnyt järjestelmällistä poliittisen järjestelmän ulkopuolista työtä saadakseen viestinsä läpi. Kielenkäytön manipuloiminen on ollut tärkeä työkalu tavoitteen saavuttamiseksi.

Perussuomalaiset pakotettava keskusteluun

Uudissanasto onkin vakiintunut päivittäisen julkisen keskustelun vakiosanastoksi lähestulkoon huomaamatta. Nykyään voidaan käydä keskustelua sellaisilla sanoilla, joita ei vielä muutama vuosi sitten edes tunnettu: esimerkiksi islamofiili eli islamin rakastaja, mokuttaminen eli monikulttuurisuuden puolesta puhuminen tai hyysäri eli oletettu kaiken suvaitsija ovat vakiinnuttaneet paikkansa.

Suomen äärioikeisto on onnistunut tavoitteessaan tehdä retorinen täyskäännös. Etenkin Suomen Sisu on harjoittanut tietynlaista kielipoliittista peliä: keskustelijat ovat siirtyneet vanhanaikaisesta ”roturealismista” ”maahanmuuttokriittisyyteen”. Näin sisulaiset ovat salakavalasti saaneet vakiinnutettua omia termejään myös julkiseen keskusteluun.
Kirjan jälkisanoissa annetaan pientä neuvoa siihen, miten perussuomalaisiin pitäisi suhtautua:

”Ei aina kannata lähteä mukaan keskustelemaan puolueen valitsemista asioista. Perussuomalaiset pitää pakottaa ottamaan kantaa veropolitiikkaan, leikkauksiin, elinkeinoelämän kehittämiseen sekä hyvinvointipalveluiden järjestämiseen. Oikeistolaistumisessa ei ole ainoastaan olennaista miten eri kysymyksiä käsitellään, vaan ylipäätänsä mitä kysymyksiä käsitellään.”

– Osa vasemmistosta on koettanut monikulttuurisuuskeskustelun sijasta puhua mieluummin vaikkapa ihmisoikeuksista ja työmarkkinapolitiikasta, Andersson sanoo.
Dan Koivulaakso on samoilla linjoilla:

– Siitä, mistä ei voi keskustella, on keskusteltu julkisuudessa jo vuosikausia ja keskustelua käydään äärioikeiston asettamilla ehdoilla. Monikulttuurisuuskeskustelua ei tarvitsisi ylipäätään käydä, sillä monikulttuurisuus terminä on jo sinänsä toteamus asiaintilasta. Mieluummin voitaisiin kuulla ihmisten kokemuksia koetusta syrjinnästä tai eriarvoisuudesta. On käsittämätöntä ajatella, että näin pirstaloituneessa yhteiskunnassa kansakunta olisi ylipäätään suurin ihmisiä selittävä tekijä.

Etenkin perussuomalaiset pitivät maahanmuuttoa esillä. Pidetäänkö sitä syypäänä niihinkin ongelmiin, joihin ne eivät liity?
– Ajatus uhatusta kansakunnasta on osa perussuomalaisten poliittista ideologiaa. Talous- ja sosiaalipoliittisesti Suomessa tuotetaan koko ajan turhautuneisuutta ja tyytymättömyyttä, Andersson muistuttaa. Hän julistautuu konsensuspolitiikan inhoajaksi.
– Silloin kun puolueet näyttäytyvät samanlaisina ja silloin kun puhutaan jargonia aina samalla tavalla, ihmisille tulee tunne siitä, ettei mikään muutu, vaikka vallanpitäjät vaihtuisivat.

Tämä luo pohjaa äärioikeiston kaltaisille liikkeille, joiden polttovoima on viha ja ongelmien ulkoistaminen esimerkiksi maahanmuuttajien syyksi. Keskeinen huomio kirjassa on se, että sisulaiset ja perussuomalaiset ovat pystyneet popularisoimaan tietyt käsitteet, kuten maahanmuuttokritiikin.

– Tällöin myös kokoomuksesta ja demareista sanotaan, että pitää pystyä puhumaan maahanmuutosta kriittisesti ja Jutta Urpilainen voi julistaa ”maassa maan tavalla”. On ammennettu näiden toimijoiden lähtökohtia keskusteluun, Andersson huomauttaa.
Tärkeää onkin näin myös kirjan loppuarvio siitä, että perussuomalaisten suurin saavutus on suomalaisen politiikan ja poliittisen ilmapiirin oikeistolaistaminen.

Uhkana punavihreät kulttuurimarxilaiset

– Jos meillä on kuva äärioikeistosta edelleen ainoastaan juutalaisvastaisena liikkeenä, joka käyttää rotuideologisia sanoja ja ilmaisuja, niin ulkopuolelle jää kokonaan islamofobinen liikehdintä, Li Andersson pohtii.

Tämän perinteisen äärioikeiston rinnalla on tällä vuosikymmenellä aktivoitunut laaja islaminvastainen, eurooppalainen liike, joka näkee islamin ja lännen yhteentörmäyksen vääjäämättömänä, ellei islamismin leviämistä estetä. Vielä 1990-luvulla äärioikeistolaiset tahot puhuivat kansojen välisistä biologisista eroista ja roduista. Nykyisin käytetään hienovaraisempia ilmaisuja. Biologisen rasismin tilalle on tullut kulttuurinen rasismi.

Kirjassa muistutetaan, että esimerkiksi Finnish Defence League, islam-kriittinen järjestö ja osa koko Euroopan kattavaa kansainvälistä DL-liikettä, puolustaa sanavalinnoillaan seksuaalivähemmistöjä tehden näin eroa perinteiseen äärioikeistoon.
Pirstaloituneesta poliittisesta sisällöstä huolimatta äärioikeistolla on yksi yhteinen vihollinen, nimittäin ”kulttuurimarxilaisuus” ja ”punavihreä eliitti”.

Oikeistoliikkeitä yhdistää se, että näiden mielestä vasemmisto teki jonkinlaisen kulttuurivallankumouksen 1960-luvulla ja vasemmistolaiset ovat siitä asti onnistuneet määrittelemään yliopistojen ja mediatalojen kautta sen, miten poliittista keskustelua länsimaissa käydään, kirjoittajat toteavat.

Oikeistoliikeet laskenevat kolmikon kirjan kulttuurivallankumouksen luontevaksi jatkeeksi, ja miksipä eivät. Voihan kirjoittajien vasemmistolaisuuden toisinaan havaita niin rivien väleistä kuin itse riveiltä. Tämä ilmenee marxilaisesta yhteiskuntatutkimuksesta otettujen käsitteiden käyttämisessä.

Tästä esimerkkinä käy teoksen alaotsikossa mainittu tapa käsitellä äärioikeistolaisuutta metapoliittisena – toisin sanoen oikeistolaisittain tulkittuna gramscilaisuutena, politiikan esiasteen eli niin arvojen kuin asioiden luomisena ja vakiinnuttamisena.

Äärioikeisto Suomessa: vastarintamiehiä ja metapolitiikkaa. Into-kustannus 2012. 336 s.

© Teksti: Juha Säijälä / Tiedonantaja / Kuva: Veikko Koivusalo

179 Comment

 1. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 5. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 6. … [Trackback]

  […] There you will find 4908 more Information to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 7. gay porn says:

  … [Trackback]

  […] Find More on to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 8. … [Trackback]

  […] Read More Information here on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 9. … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 10. … [Trackback]

  […] There you can find 31547 more Information on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 11. head shop says:

  … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 12. joinklik says:

  … [Trackback]

  […] Here you can find 82578 additional Information on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 13. m88.com says:

  … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 14. warnetqq says:

  … [Trackback]

  […] Info on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 15. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 16. rajaqq says:

  … [Trackback]

  […] Information to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 17. … [Trackback]

  […] Here you can find 72168 additional Information to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 18. … [Trackback]

  […] Read More Information here on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 19. … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 20. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 21. … [Trackback]

  […] Here you can find 62948 more Information on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 22. site says:

  … [Trackback]

  […] There you will find 85963 more Info on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 23. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 24. … [Trackback]

  […] There you can find 33837 additional Information on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 25. … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 26. … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 27. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 28. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 29. Ariana says:

  … [Trackback]

  […] There you will find 84233 additional Info to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 30. … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 31. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 32. kandypens says:

  … [Trackback]

  […] Info on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 33. … [Trackback]

  […] There you can find 70743 additional Info on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 34. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 35. … [Trackback]

  […] There you can find 97750 more Information to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 36. … [Trackback]

  […] Find More on to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 37. … [Trackback]

  […] Read More Information here on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 38. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 39. … [Trackback]

  […] Here you can find 40098 additional Info on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 40. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 41. … [Trackback]

  […] Here you will find 61942 additional Information to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 42. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 43. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 44. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 45. … [Trackback]

  […] There you can find 46786 more Information on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 46. … [Trackback]

  […] Read More on to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 47. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 48. cialis 20mg online sale

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 49. generic ventolin

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 50. … [Trackback]

  […] Read More here on that Topic: saijala.fi/2016/02/27/suomalainen-aarioikeisto-ohjaa-maahanmuuttokeskustelua/ […]

 51. viagra sales

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 52. naltrexone canadian pharmacy

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 53. how long does viagra last

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 54. chloroquine uk

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 55. tadalafil online

  cialis vs viagra cost read.cgi?board= – cialis vendors uk – generic cialis buy online

 56. buy cialis online without script

  cialis and alcohol consumption sort by – cialis real – buy cialis in uk

 57. generic viagra

  viagra in mexico – viagra 10mg how long does it last memberlist – viagra custombbs.cgi

 58. hydroxychloroquine price in india

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 59. how to take sildenafil 100mg

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 60. cialis 20mg

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 61. careprost vs latisse

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 62. buy no rx viagra

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 63. Title

  […]Here is a great Blog You might Obtain Interesting that we Encourage You[…]

 64. discount viagra without prescription

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 65. Title

  […]below you’ll discover the link to some websites that we think you need to visit[…]

 66. Title

  […]check beneath, are some totally unrelated sites to ours, nevertheless, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 67. Title

  […]although sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they’re actually really worth a go via, so have a look[…]

 68. buy chloroquine phosphate

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 69. Title

  […]Here is a good Weblog You may Discover Interesting that we Encourage You[…]

 70. Title

  […]that would be the end of this report. Here you will come across some sites that we think you will appreciate, just click the links over[…]

 71. Title

  […]we prefer to honor several other web web sites on the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

 72. cheap cialis online

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 73. http://droga5.net

  Suomalainen äärioikeisto ohjaa maahanmuuttokeskustelua | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 74. generic cialis pharmacy

  cialis online us

 75. cialis pills

  cialis cost

 76. buying viagra online

  viagra buy

 77. viagra cheap

  viagra substitute

 78. sildenafil

  buy generic viagra online

 79. viagra prescription

  viagra pills

 80. viagra 100mg dosage

  viagra tablets in chennai

 81. cialis daily use review

  cialis experience

 82. viagra vision side effects

  what is a viagra pill

 83. tadalafil generic vs cialis

  how much is cialis at walgreens

 84. everyday cialis

  how long cialis take to work

 85. viagra twitter

  viagra professional 100 mg

 86. Title

  […]we came across a cool web-site which you could possibly take pleasure in. Take a search in case you want[…]

 87. Title

  […]although internet websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they may be truly really worth a go via, so possess a look[…]

 88. Title

  […]Here are some of the web pages we advocate for our visitors[…]

 89. germany says:

  Title

  […]below you’ll come across the link to some web-sites that we believe it is best to visit[…]

 90. Title

  […]usually posts some pretty fascinating stuff like this. If you’re new to this site[…]

 91. Title

  […]very few websites that transpire to become in depth below, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[…]

 92. Title

  […]check below, are some absolutely unrelated internet sites to ours, having said that, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 93. Title

  […]we prefer to honor many other web sites around the web, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

 94. royal cbd says:

  Title

  […]please visit the web pages we follow, which includes this one, as it represents our picks in the web[…]

 95. Title

  […]The info talked about within the write-up are some of the most beneficial out there […]

 96. Title

  […]just beneath, are several totally not connected web sites to ours, on the other hand, they’re surely worth going over[…]

 97. viagra last longer

  viagra 100 mg pfizer

 98. Title

  […]we prefer to honor quite a few other world-wide-web web sites on the web, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

 99. Title

  […]one of our visitors not long ago suggested the following website[…]

 100. Title

  […]usually posts some very exciting stuff like this. If you’re new to this site[…]

 101. cbd oil says:

  Title

  […]below you’ll uncover the link to some web pages that we think you need to visit[…]

 102. Title

  […]Here are some of the internet sites we advise for our visitors[…]

 103. Title

  […]below you’ll obtain the link to some websites that we feel it is best to visit[…]

 104. dg casino says:

  Title

  […]we prefer to honor lots of other online web sites around the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

 105. Title

  […]the time to study or go to the content or internet sites we’ve linked to beneath the[…]

 106. Title

  […]just beneath, are several completely not connected web pages to ours, on the other hand, they may be certainly worth going over[…]

 107. Title

  […]Here is a superb Weblog You may Find Exciting that we Encourage You[…]

 108. generic viagra cheap

  buy viagra online dubai

 109. Title

  […]Here are a few of the internet sites we advise for our visitors[…]

 110. Title

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 111. Title

  […]one of our guests lately recommended the following website[…]

 112. buy viagra us

  viagra in dubai

 113. 918kiss says:

  Title

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 114. Title

  […]just beneath, are quite a few entirely not associated sites to ours, having said that, they’re certainly worth going over[…]

 115. Title

  […]we came across a cool web-site that you simply may well love. Take a search should you want[…]

 116. Title

  […]check below, are some absolutely unrelated internet websites to ours, on the other hand, they are most trustworthy sources that we use[…]

 117. Title

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 118. Title

  […]we came across a cool web site that you just may delight in. Take a appear if you want[…]

 119. cialis 10mg tablets

  buy cialis online now

 120. Title

  […]just beneath, are several completely not associated web sites to ours, on the other hand, they may be surely really worth going over[…]

 121. viagra premature ejaculation

  viagra fedex

 122. Title

  […]very couple of web sites that transpire to become in depth below, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[…]

 123. Title

  […]although web-sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we really feel they are in fact worth a go through, so have a look[…]

 124. Title

  […]that could be the end of this write-up. Here you’ll come across some web sites that we assume you will appreciate, just click the hyperlinks over[…]

 125. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nevertheless definitely really worth taking a appear, whoa did 1 study about Mid East has got much more problerms too […]

 126. Title

  […]that could be the finish of this article. Right here you will discover some websites that we think you’ll value, just click the links over[…]

 127. Title

  […]please go to the web-sites we adhere to, like this 1, because it represents our picks from the web[…]

 128. Title

  […]very handful of web sites that occur to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]

 129. Title

  […]we came across a cool internet site which you may get pleasure from. Take a search if you want[…]

 130. Title

  […]always a huge fan of linking to bloggers that I appreciate but really don’t get a good deal of link like from[…]

 131. Title

  […]we like to honor lots of other world-wide-web sites around the net, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

 132. capsule viagra

  generic viagra prices

 133. Title

  […]that could be the finish of this report. Right here you will discover some web sites that we feel you will value, just click the hyperlinks over[…]

 134. Title

  […]Here are some of the web pages we recommend for our visitors[…]

 135. Title

  […]Every when inside a even though we select blogs that we read. Listed beneath are the most current websites that we select […]

 136. website says:

  Title

  […]the time to study or stop by the content material or sites we’ve linked to below the[…]

 137. in Canada says:

  Title

  […]usually posts some really intriguing stuff like this. If you’re new to this site[…]

 138. costco pharmacy viagra

  viagra going generic

 139. Title

  […]usually posts some very intriguing stuff like this. If you’re new to this site[…]

 140. Title

  […]Every once in a while we decide on blogs that we read. Listed beneath would be the newest websites that we choose […]

 141. Title

  […]although internet websites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they’re truly worth a go as a result of, so possess a look[…]

 142. Title

  […]although sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they are basically worth a go as a result of, so possess a look[…]

 143. Title

  […]we like to honor a lot of other online web pages on the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

 144. Website says:

  Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nonetheless definitely worth taking a search, whoa did a single study about Mid East has got extra problerms too […]

 145. Title

  […]we came across a cool web site that you just could delight in. Take a look for those who want[…]

 146. cipla viagra

  viagra tablets

 147. Title

  […]The details mentioned inside the post are a few of the best offered […]

 148. film izle says:

  Title

  […]we like to honor many other online web-sites on the net, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[…]

 149. film izle says:

  Title

  […]very handful of internet websites that occur to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out[…]

 150. Title

  […]one of our visitors just lately recommended the following website[…]

 151. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nonetheless genuinely worth taking a search, whoa did one particular find out about Mid East has got additional problerms also […]

 152. Title

  […]we prefer to honor numerous other internet web sites around the internet, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

 153. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nevertheless truly worth taking a appear, whoa did one study about Mid East has got much more problerms as well […]

 154. Title

  […]we came across a cool web-site that you may possibly appreciate. Take a search when you want[…]

 155. buy cialis online no prescription 100 mg

  buy cialis in usa brand name

 156. Title

  […]below you’ll come across the link to some internet sites that we feel you ought to visit[…]

 157. Aaron Lal says:

  Title

  […]here are some links to websites that we link to because we assume they’re really worth visiting[…]

 158. Aaron Lal says:

  Title

  […]check beneath, are some entirely unrelated internet sites to ours, nonetheless, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 159. Title

  […]please visit the web sites we adhere to, including this 1, as it represents our picks from the web[…]

 160. buy viagra soft tabs

  buy viagra usa

 161. Title

  […]Every as soon as in a whilst we decide on blogs that we study. Listed below would be the newest web sites that we choose […]

 162. Title

  […]please check out the websites we comply with, like this one particular, as it represents our picks in the web[…]

 163. Title

  […]check below, are some completely unrelated websites to ours, even so, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 164. Title

  […]one of our guests lately advised the following website[…]

 165. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nonetheless seriously really worth taking a appear, whoa did one learn about Mid East has got far more problerms as well […]

 166. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nevertheless seriously really worth taking a appear, whoa did 1 study about Mid East has got more problerms also […]

 167. wigs says:

  Title

  […]check beneath, are some completely unrelated internet websites to ours, even so, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 168. silk hair says:

  Title

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 169. Title

  […]usually posts some incredibly exciting stuff like this. If you are new to this site[…]

 170. wmdolls says:

  Title

  […]check below, are some entirely unrelated web sites to ours, however, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 171. Title

  […]Every as soon as inside a whilst we pick blogs that we read. Listed below are the most current web-sites that we pick out […]

 172. content

  […]This is very interesting[…]

 173. Title

  […]one of our visitors lately suggested the following website[…]

 174. Title

  […]Here are several of the web-sites we recommend for our visitors[…]

 175. Title

  […]always a huge fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get quite a bit of link enjoy from[…]

 176. Title

  […]check below, are some absolutely unrelated web-sites to ours, even so, they are most trustworthy sources that we use[…]

 177. Title

  […]we came across a cool website that you just might delight in. Take a look for those who want[…]

 178. Title

  […]we like to honor numerous other online websites on the internet, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

 179. buy viagra chewable

  countries you can buy viagra over counter russia

Comments are closed.